Benvinguts al nostre bloc:

Benvinguts al nostre bloc:

El treball amb les Warré

22 de febrer de 2013

  meldandorra.blogspot.com.es

L'arna Warré és un híbrid entre els buscs clàssics de suro i els ruscs o arnes mòbils i que permet practicar una apicultura natural i respectuosa amb la biologia de les abelles.

Com apicultor, el dia que vaig descobrir aquesta arna em vaig adonar de que era l'arna que des de sempre havia estat buscant. 

Punts principals del seu funcionament:

  • Les abelles quan contrueixen bresques ho fan de dalt cap abaix 
  • En el seu procés constructiu, el més normal és que construeixin 8 bresques
  • La grandària i la situació de les cel·les és lliure
  • Les abelles guarden la mel a la part superior de les bresques, desplaçant el niu de cria cap abaix a mesura que les reserves augmenten.
  • L'espai destinat a la cria mai supera els 30 cm de diàmetre

Aquestes són les observacions amb les que Emile Warré es va recolzar per al disseny i construcció de l'arna Warré.

Julio Rivas
Apicultor   
READ MORE - El treball amb les Warré

Guia de pràctiques correctes d'higiene per al sector apícola

21 de febrer de 2013


Actualment la societat demanda cada cop més productes alimentosos de qualitat, és a dir, productes bons, saludables i segurs; el fet de poder garantir la seva seguretat alimentària davant el consumidor fi nal constitueix el principal factor de confiança a l'hora d'escollir determinats aliments o marques comercials. Per això, qualsevol acció en favor de la seguretat alimentària no s'ha de considerar un cost afegit a la producció sinó una acció beneficiosa per a la marca de qualitat d'un producte.

Els apicultors son els principals responsables dels productes que obtenen a través de la seva activitat; per aquest motiu, i amb la finalitat de posar a disposició dels consumidors aliments de gran qualitat i amb la màxima garantia de seguretat alimentària, han d'establir una sèrie d'autocontrols basats en l'aplicació d'unes mesures higièniques de caràcter general (prerequisits). L'objectiu de la Guia de pràctiques correctes d'higiene per al sector apícola és exposar de manera clara i simplificada quines són aquestes mesures.
READ MORE - Guia de pràctiques correctes d'higiene per al sector apícola

DOGC: Abella negra, espècie d'interés especial

2 de febrer de 2013


Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya - DOGC núm. 3870 - 24/04/2003 - DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT - DECRET 110/2003, de 15 d'abril, pel qual es declara espècie d'interès especial l'abella de la mel a Catalunya. (Pàg. 8164)

DECRET
110/2003, de 15 d'abril, pel qual es declara espècie d'interès especial l'abella de la mel a Catalunya.

L'abella de la mel (Apis mellifera) és una espècie autòctona de la fauna catalana. Tradicionalment ha estat utilitzada en apicultura i està lligada a una activitat econòmica fortament arrelada al país: la producció de mel i de cera. 

READ MORE - DOGC: Abella negra, espècie d'interés especial