Benvinguts al nostre bloc:

Benvinguts al nostre bloc:

Treball sanitari profilàctic

25 de març de 2013La sanitat apícola troba un pilar fonamental en la profilaxi, ja que es tracta d’una disciplina veterinària molt condicionada per la manca de recursos terapèutics. 

Qualsevol colònia d’abelles pot presentar en qualsevol moment del seu cicle biològic la majoria d’agents patògens potencialment capaços de generar una malaltia. En canvi, afortunadament, la gran majoria no emmalalteixen, restant indemnes de tal perillosa presència. L’explicació d’aquest fet és bastant simple i es basa en el vigor i rusticitat de les mateixes abelles, complementades per un maneig adequat per part de l’apicultor. Parlarem doncs de patologia apícola, quan algun fenomen endogen o exogen pertorba aquest equilibri, desencadenant-se un progressiu debilitament de la colònia.

Un element a tenir en compte és que les malalties de les abelles solen iniciar-se en una o poques arnes i a partir d’aquí es disseminen per tot l’arnar o rusquer, en molts casos afavorides per gran mobilitat que tenen les abelles i la pròpia activitat manipulativa de l’apicultor. Cal doncs fer un clar incís en tots aquells factors predisponents, que, d’una manera o altra, poden trencar l’equilibri que tenen les abelles amb el seu entorn, alterant el ritme productiu i la pròpia viabilitat de les colònies. 

READ MORE - Treball sanitari profilàctic

Normativa per encendre la fumera - Permís

14 de març de 2013


Per encendre el fumador sempre hem de fer‐ho en un lloc tancat (casa, magatzem o a la part de darrera del cotxe) i hem de portar el fumador a dins d'una galleda gran metàl∙lica. Un cop encès caldrà posar algunes fulles verdes a la part de dalt del combustible per tal d'evitar que surtin guspires de foc, ni cremar les abelles.

Un cop acabada la nostra activitat apícola hem d'apagar la fumera amb aigua, i mai tirarem les cendres al terra. L'apicultor cal que disposi en tots els abellars un dipòsit amb 25 litres d'aigua.

En èpoques de sequera extrema, quedarà totalment prohibit encendre el fumador per perill extrem d'incendi. Tot apicultor cadrà que demani al DAAM un permís per encendre la fumera (del 15 de març al 15 d'octubre)


READ MORE - Normativa per encendre la fumera - Permís

Introducció al maneig de les arnes Warré

12 de març de 2013


El Col·lectiu d'Abellaires apostem decididament per una apicultura sostenible i en equilibri amb el medi ambient i amb la biologia de la pròpia abella. És per això que no vàrem dubtar ni un moment, quan des d'Ecolluita se'ns va oferir la possibilitat d'organitzar una jornada apícola, on les arnes Warré fossin les protagonistes.
Avui ja us podem confirmar la data i el lloc, i podeu formalitzar la vostra inscripció. Serà el dissabte 27 d'abril de 2013 a Bellver de Cerdanya. La xerrada que porta el títol de "Introducció al maneig de les arnes Warré" anirà a càrrec de l'apicultor andorrà Julio Rivas, gran expert en aquesta disciplina apícola. 
La inscripció és obligatòria i té un cost de 20 euros. Tots els assistents a la trobada seran obsequiats amb el llibre "La colmena Warré" un recull de consells, reflexions i comentaris del mateix Julio Rivas. El manual passarà a engroixir la biblioteca d'Ecolluita, essent-ne l'entrada nº100, i per tant vol ser un reconeixement al treball d'en Julio i a la seva generositat a l'hora de compartir les seves experiències amb tots nosaltres. Gràcies Julio!
Si voleu visitar la biblioteca d'Ecolluita la trobareu al següent enllaç:
Esperem la vostra participació i inscripció en el curs:
ecolluita@apicesteve.cat
Un cop inscrits us farem arribar la informació del curs 

Organitza: Col·lectiu d'Abellaires & Ecolluita 

Foto: Julio Rivas 
READ MORE - Introducció al maneig de les arnes Warré

Normes d'ordenació de les explotacions apícoles

8 de març de 2013

foto: motherearthnews.com

REIAL DECRET 209/2002, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen normes d'ordenació de les explotacions apícoles. («BOE» 62, de 13-3-2002.)

L'apicultura, com a activitat pecuària, ha assolit en els últims anys una importància considerable i un interés creixent, que, més enllà de la repercussió económica en el sector de la producció de la mel i altres productes del rusc, té una importància fonamental per al desenvolupament rural, l'equilibri ecològic i constitueix la base per a la conservació i la diversitat de les plantes que depenen de la po.inització, fet que contribueix a elevar la productivitat de gran part dels cultius, aprofitant recursos no utilitzats per cap altra activitat productiva.

Aquest Reial decret estableix les normes bàsiques per les quals es regula l'aplicació de mesures d'ordenació sanitària i zootècnica de les explotacions apícoles, així com les condicions d'ubicació, assentament i moviment de ruscos, infraestructura zootècnica, sanitària i equipaments, que permetin un desenvolupament eficaç i correcte de l'activitat apícola a tot el territori nacional.
READ MORE - Normes d'ordenació de les explotacions apícoles

Presentació Programa Sanitari

2 de març de 2013

foto: Esteve Miràngels

El programa sanitari de l'Apicesteve.cat té un àmbit d’actuació sobre qualsevol tipus d’arna inclosa dins del cens actualitzat d'una explotació apícola. Entenem com explotació apícola qualsevol grup d’arnes, sigui petit o gran, professional, no professional o d’autoconsum. Totes les explotacions que s'acullin a aquest programa podran efectuar controls, tractaments i actuacions a fi de millorar la rentabilitat i sostenibilitat de les explotacions apícoles.

Aquest programa té una vigència d’un any, que es renovarà automàticament any rera any, a fi d’elaborar un material estadístic epidemiològic que ens doni una visió acurada de l’estatus sanitari de les diferents explotacions apícoles i de quines correccions cal fer. El programa sanitari és, doncs, un conjunt de mecanismes dinàmics que s’adapten a una realitat sanitària que també és dinàmica.  

READ MORE - Presentació Programa Sanitari