Benvinguts al nostre bloc:

Benvinguts al nostre bloc:

Ens alegrem de la prohibició dels Neurotòxics

30 d’abril de 2013

 
La Red para la Prohibición de los Plaguicidas Neurotóxicos (RPPPN) se alegra del resultado de la votación para la prohibición parcial de los plaguicidas neonicotinoides. Las evidencias científicas instan a que pongan en marcha medidas más ambiciosas
 
 La Red para la Prohibición de los Plaguicidas Neurotóxicos, apoyada por más de 20 entidades (entre elles el Col·lectiu d'Abellaires). insta a la administración española que, ante las evidencias científicas al respecto, adopte medidas más ambiciosas a través de una prohibición total de estos y otros plaguicidas tóxicos para las abejas y demás polinizadores. Para ello aunque esta votación es un claro avance, se mantiene el objetivo de la Red y el apoyo a la petición presentada por la Asociación Española de Apicultores al Congreso de los Diputados, con arreglo a lo que se dispone en el artículo 77.1 de la Constitución Española, para la prohibición de todos los plaguicidas neonicotinoides y fenilpirazoles en España.

READ MORE - Ens alegrem de la prohibició dels Neurotòxics

Tipus d'anàlisis i serveis

24 d’abril de 2013


Els serveis que oferim inclouen els principals paràmetres que s’exigeixen dintre la Norma de Qualitat Relativa a la Mel publicada al BOE (nº 186 del 5 d’Agost de 2003, sec. 1, pp. 30181-30183). Aquests paràmetres son:

Fisico-química bàsica:

· pH

· Conductivitat

· Contingut d’aigua

· Hidroximeltifurfural (HMF)

· Activitat glucosa-oxidasa

· Índex de diastasa


Melissopalinologia (pol·len):

· Normal (3 tipus de pol·len comuns + 3 acompanyants)

· Detallat (6 tipus de pol·len comuns + 3 acompanyants)


Altres (pol·len):

· Gelea reial

· Pol·len corbicular

· Pa de pol·len

· Cera

· Pròpoli

· Pol·linitzadors (abelles)


Assessorament sensorial:

· Color

· Aroma

· Sabor

· Olor

· Recomanacions de consum

READ MORE - Tipus d'anàlisis i serveis

Campanya contra la varroasi 2013

21 d’abril de 2013


Des del Col·lectiu d'Abellaires volem informar a tots els apicultors simpatitzants del bloc que en breu iniciarem el sanejament contra la varroasi 2013, a fi de certificar correctament les llibretes ramaderes, tràmit sanitari obligatori per a tothom qui té abelles i que possibilita passar les inspeccions de camp del DAAM i el moviment de les arnes pel tot el territori estatal.

Els apicultors no adscrits al programa sanitari Apicesteve.cat i que estigueu interessats en sanejar les vostres abelles, podeu posar-vos en contacte amb el Col·lectiu através de la nostra bústia, i se us farà un pressupost. Igualment continua oberta la possibilitat d'assegurar les vostres arnes.

A l'espera de les modificacions del programa de lluita contra la varroasi, la tècnica emprada serà la mateixa de cada any, de manera que l'apicultor procedirà a col·locar en el 30% de les seves arnes una fulla satinada a nivell de fons sanitari o en el pitjor del casos, directament per la piquera o trescador durant 24 hores. Un cop recollides les mostres, aquestes seran enviades al veterinari de torn que procedirà a realitzar les seves lectures i certificació dels resultats. Cal enviar les mostres juntament amb les fulles pertinents de la llibreta ramadera, disposant del cens d'abelles actualitzat per aquest 2013.

Per a més informació no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres

Col·lectiu d'Abellaires 

Foto: Esteve Miràngels 
READ MORE - Campanya contra la varroasi 2013

Servei d'anàlisi i caracterització de Mels

14 d’abril de 2013

El Laboratori de Palinologia i Paleoecologia (PALAB) de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) és la seu d’una línia de recerca del CSIC, del mateix nom, que utilitza l’anàlisi pol·línica amb diferents finalitats, tan d’investigació fonamental com aplicada. PALAB es va fundar l’any 2008, però el seu personal compta amb una experiència de més de 30 anys en Palinologia. Actualment disposa de tot l’equipament i recursos (laboratori químic, microscopis, bases de dades, palinoteca, bibliografia, etc.) necessaris per a estudiar tots els diferents aspectes i aplicacions de la Palinologia. Podeu anar a la web de PALAB per a veure més detalls sobre les activitats de recerca.

A més de les habituals activitats de recerca ja esmentades, a partir de l’any 2012, PALAB ofereix el Servei d’Anàlisi i Caracterització de Mels. Aquest servei està dirigit a qualsevol sector comercial (apicultors, productors, associacions, cooperatives, envasadors, distribuïdors, comercialitzadors, consumidors, etc.) o particular interessat en la composició de les mels, l’origen botànic, les propietats organolèptiques i el tipus de consum aconsellat segons aquestes característiques.
READ MORE - Servei d'anàlisi i caracterització de Mels

Treball sanitari diagnòstic i terapèutic

10 d’abril de 2013


La lluita eficaç contra les malalties busca la implicació de tothom.Qualsevol apicultor que vulgui desenvolupar correctament aquest programa sanitari té l’obligació de tenir al dia els seu llibre d'explotació. 

L’apicultor haurà d’anotar al llibre d’explotació: la data d’inici i finalització del tractament; el tipus de tractament; la dosi; el nombre de ruscos tractats i la denominació del producte administrat (nom genèric i comercial). A més a més també haurà de notificar al veterinari responsable del programa sanitari les següents dades: data d’inici del tractament, nombre d’arnes tractades, producte emprat.

L’apicultor guardarà en el seu poder tota la documentació justificativa referent als tractaments realitzats en la seva explotació apícola en els darrers 5 anys. Aquesta documentació inclou necessàriament:

• Les factures dels tractaments adquirits, amb el segell de l’establiment autoritzat per a la seva venta

• Les receptes veterinàries relacionades amb els tractaments efectuats.


Aquests controls els efectuaran els mateixos apicultors a un 100% de les arnes de l’abellar i l’haurà de notificar al veterinari responsable del programa sanitari i també l’haurà d’anotar en el llibre d’explotació per a posteriors comprovacions.

READ MORE - Treball sanitari diagnòstic i terapèutic

Els components Warré

4 d’abril de 2013

L'arna Warré és un rusc de desenvolupament vertical que redueix al màxim la quantitat de material necessari per a la seva explotació. Aquesta fou la idea bàsica de Emile Warré, tot i que posteriorment els diferents apicultors que l'han utilitzat han incorporat les seves pròpies variants.

La particularitat més important de les arnes Warré és que la manipulació es basa en cossos o elements sencers, evitant al màxim la manipulació amb quadres, tal com es fa en d'altres arnes com la Dadant, Layens o Langstroth. D'aquesta forma s'eviten moltes intervencions que en molts casos acaben essent estressants per a les abelles i molta feina per l'apicultor. Aquesta metodologia comporta un comportament poc agressiu de les abelles doncs les intervencions de l'apicultor són molt ràpides, amb poca pertorbació de la colònia, ja que moltes accions es poden fer sense abusar del fumador. A més les seves reduïdes dimensions, facilita el maneig i el transport per part d'un sol apicultor.

Aquest fet, però, no impedeix la explotació de l'arna Warré amb quadres clàssics, tot i que en realitat representi una pèrdua de les principals avantatges d'aquesta arna, essent necessari l'ús de filferros, làmines de cera i extractor. L'ús de quadres a més representa una pèrdua d'espai, doncs calen els passos d'abella laterals entre els quadres i les parets de l'arna, fet que no passa quan treballem amb llistons i deixem que les abelles fabriquin lliurament les seves bresques.

Quan apostem per la Warré, cal que ens plantegem un treball amb llistons, un mètode on les abelles es senten més comodes, doncs escullen lliurement la grandària de les cel·les i la cera és de nova fabricació, fet que repercuteix positivament en la salut de les abelles i el benestar de la colònia. L'apicultor tan sols proporciona una línia de cera enganxada en el llistó a fi de proporcionar un inici de bresca que l'abella cerera estirarà de forma vertical, aconseguint pans de bresca paral·lels i harmònics amb la biologia pròpia de l'abella.

Autor i foto: Julio Rivas
READ MORE - Els components Warré