Benvinguts al nostre bloc:

Benvinguts al nostre bloc:

Formació apícola a la UdL

20 de maig de 2015


Dates: Del 6 al 9 de juliol Localitat: Lleida
 

Resum del curs: Després de quatre cursos en el marc de la Universitat d’Estiu de la UdL (2010-2013), volem continuar oferint una formació en apicultura tot buscant una especialització en la matèria. Tenint en compte la petició d’alumnes de cursos anteriors i dels estudiants de Ciència i Salut Animal de conèixer millor les malalties de les abelles, enguany proposem un aprofundiment en aquesta temàtica, sempre en un context de produccions respectuoses amb el medi ambient. En aquests curs es proporcionarà a l’estudiantat eines per a la prevenció, el reconeixement i el control de les malalties. 

L’objectiu principal d’aquest curs és la formació en apicultura de persones de diversos àmbits relacionats amb el món rural: apicultors experimentats o novells de la província de Lleida o de zones properes, així com estudiants de la UdL (Enginyeria Agronòmica, Enginyeria Forestal, Ciència i Salut Animal...) o d’altres universitats. A més a més, se’ls vol donar l’oportunitat de conèixer-se, connectar el sector productiu (diferents apicultors) i debatre les possibilitats de l’apicultura. 

Aquest curs pretén ser un fòrum de debat sobre les possibilitats productives i econòmiques de l’apicultura a Catalunya i a les comarques de Lleida, i respondre a una necessitat dels apicultors de Lleida que reclamen a la UdL i a l’ETSEA un interès més gran per l’apicultura, tot i que agraeixen els cursos que la Universitat d’Estiu ja ha dedicat a aquest sector.

Llengua d’impartició: Català

Coordinació: Astrid Ballesta Remy (Departament d’Hortofructicultura, Botànica i Jardineria de la UdL)
Equip docent: Astrid Ballesta Remy (UdL), Jaume Cambra Sánchez (Universitat de Barcelona) i Esteve Miràngels Feixas (veterinari d’abelles)

Durada:
a) 25 hores lectives
b) 50 hores (25 presencials + 25 de treball autònom de l’alumnat). Versió reconeguda amb 2 ECTS per la UdL

Espai:
Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu: 79,06 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL / 90,00 € la resta
Places: 20

PROGRAMA

Dilluns 6

Astrid Ballesta
09.00-09.30 h Presentació i introducció
Jaume Cambra
09.30-11.00 h L’abella
11.30-13.30 h La colònia
Jaume Cambra
16.00-18.00 h Material i maneig

Dimarts 7
Jaume Cambra
09.00-11.00 h Flora i maneig
Astrid Ballesta
11.30-13.30 h Apicultura i agricultura
Jaume Cambra
16.00-18.00 h Genètica i multiplicació

Dimecres 8
Esteve Miràngels
09.00-11.00 h Malalties de la cria
11.30-13.30 h Malalties de l’abella adulta
Esteve Miràngels
16.00-18.00 h La varroa. Profilaxi i prevenció
18.00-19.00 h Planificació d’una visita clínica

Dijous 9

Astrid Ballesta
08.00-12.00 h Visita a una explotació apícola
Astrid Ballesta
12.30-13.30 h Observació de plagues i malalties
13.30-14.30 h Tast de mels. Conclusions del curs
 

MATÈRIA TRANSVERSAL

ACTIVITATS FORMATIVES
Treball personal (60%): Anàlisi situació sanitària d’una explotació apícola. Possible prevenció, tractaments i solucions.

COMPETÈNCIES

-Capacitat de conèixer i comprendre el que és l’apicultura i d’observar el món de les abelles
-Capacitat de reconèixer les malalties de les abelles, conèixer la seva prevenció i el seu control, així com les dificultats que això comporta.
-Capacitat de conèixer el control de malalties en la producció ecològica

SISTEMES D’AVALUACIÓ

-Assistència, participació i seguiment a les pràctiques
-Elaboració d’un treball final personal

CALENDARI DE TREBALL O TEMPORALITZACIÓ

Entrega del treball: 1 de setembre

Font: UdL
READ MORE - Formació apícola a la UdL

Ajuts de pol·linització 2015

13 de maig de 2015

Bon dia,

Per tal que en feu difusió entre els vostres associats us comunico que el passat dimecres, 6 de maig, es va publicar al DOGC l’Ordre AAM/114/2014, de 24 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts al sector apícola per pol·linització, i es convoquen els corresponents a 2015.

El termini de presentació de la sol·licitud d’ajut és de 15 dies hàbils a comptar des del7 de maig  fins el 23 de maig de 2015, ambdós inclosos.

Podeu trobar tota la informació i documentació relativa a aquesta línia d’ajut a les pàgines web de l’Oficina Virtual de Tràmit: https://seu.gencat.cat/

Atentament, 
Font: DAAM
Foto:  blocs.xtec.cat
READ MORE - Ajuts de pol·linització 2015