Passa al contingut principal

Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: abril, 2013

Ens alegrem de la prohibició dels Neurotòxics

  La R ed para la Prohibición de l os Plaguicidas Ne urotóxicos (RPPPN) se alegra del resultado de la votación para la prohibición parcial de los plaguicidas neonicotinoides. Las evidencias científicas instan a que pongan en marcha medidas más ambiciosas    La Red para la Prohibición de los Plaguicidas Neurotóxicos, apoyada por más de 20 entidades (entre elles el Col·lectiu d'Abellaires) . insta a la administración española que, ante las evidencias científicas al respecto , adopte medidas más ambiciosas a través de una prohibición total de estos y otros plaguicidas tóxicos para las abejas y demás polinizadores. Para ello aunque esta votación es un claro avance, se mantiene el objetivo de la Red y el apoyo a la petición presentada por la Asociación Española de Apicultores al Congreso de los Diputados, con arreglo a lo que se dispone en el artículo 77.1 de la Constitución Española, para la prohibición de todos los plaguicidas neonicotinoides y fenilpirazoles en España.

Tipus d'anàlisis i serveis

  Els serveis que oferim inclouen els principals paràmetres que s’exigeixen dintre la Norma de Qualitat Relativa a la Mel publicada al BOE (nº 186 del 5 d’Agost de 2003, sec. 1, pp. 30181-30183). Aquests paràmetres son: Fisico-química bàsica: ·   pH ·   Conductivitat ·   Contingut d’aigua ·   Hidroximeltifurfural (HMF) ·   Activitat glucosa-oxidasa ·   Índex de diastasa Melissopalinologia (pol·len): ·   Normal (3 tipus de pol·len comuns + 3 acompanyants) ·   Detallat (6 tipus de pol·len comuns + 3 acompanyants) Altres (pol·len): ·   Gelea reial ·   Pol·len corbicular ·   Pa de pol·len ·   Cera ·   Pròpoli ·   Pol·linitzadors (abelles) Assessorament sensorial: ·   Color ·   Aroma ·   Sabor ·   Olor ·   Recomanacions de consum Serveis d'Anàlisis del Laboratori de Palinologia i Paleoecologia de l'Institut Botànic de Barcelona Foto:  healthnutnation.c

Campanya contra la varroasi 2013

Des del Col·lectiu d'Abellaires volem informar a tots els apicultors simpatitzants del bloc que en breu iniciarem el sanejament contra la varroasi 20 13 , a fi de certificar correctament les llibretes ramaderes, tràmit sanitari obligatori per a tothom qui té abelles i que possibilita passar les inspeccions de camp del DAAM i el moviment de les arnes pel tot el territori estatal. Els apicultor s no adscrits al programa sanitari Apicesteve.cat i que estigueu interessats en saneja r les vostres abelles, podeu posar-vos en contacte amb el Col·lectiu através de la nostra bústia, i se us farà un pressupost. Ig ualment continua oberta la possib ilitat d' assegurar les vostres arnes. A l'espera de les mod ificacions del programa de lluita contra la varroasi , la tècnica emprada serà la mateixa de cada any, de manera que l'apicultor procedirà a col·locar en el 30% de les seves arnes una fulla satinada a nivell de fons sanitari o en el pitjor del cas os , direc

Servei d'anàlisi i caracterització de Mels

El Laboratori de Palinologia i Paleoecologia (PALAB) de l’Institut Botànic de Barcelona ( IBB ) és la seu d’una línia de recerca del CSIC , del mateix nom, que utilitza l’anàlisi pol·línica amb diferents finalitats, tan d’investigació fonamental com aplicada. PALAB es va fundar l’any 2008, però el seu personal compta amb una experiència de més de 30 anys en Palinologia. Actualment disposa de tot l’equipament i recursos (laboratori químic, microscopis, bases de dades, palinoteca, bibliografia, etc.) necessaris per a estudiar tots els diferents aspectes i aplicacions de la Palinologia. Podeu anar a la web de PALAB per a veure més detalls sobre les activitats de recerca. A més de les habituals activitats de recerca ja esmentades, a partir de l’any 2012, PALAB ofereix el Servei d’Anàlisi i Caracterització de Mels . Aquest servei està dirigit a qualsevol sector comercial (apicultors, productors, associacions, cooperatives, envasadors, distribuïdors, comercialitzadors, consumidors, e

Treball sanitari diagnòstic i terapèutic

La lluita eficaç contra les malalties busca la implicació de tothom.Qualsevol apicultor que vulgui desenvolupar correctament aquest programa sanitari té l’obligació de tenir al dia els seu llibre d'explotació.   L’apicultor haurà d’anotar al llibre d’explotació: la data d’inici i finalització del tractament; el tipus de tractament; la dosi; el nombre de ruscos tractats i la denominació del producte administrat (nom genèric i comercial). A més a més també haurà de notificar al veterinari responsable del programa sanitari les següents dades: data d’inici del tractament, nombre d’arnes tractades, producte emprat. L’apicultor guardarà en el seu poder tota la documentació justificativa referent als tractaments realitzats en la seva explotació apícola en els darrers 5 anys. Aquesta documentació inclou necessàriament: • Les factures dels tractaments adquirits, amb el segell de l’establiment autoritzat per a la seva venta • Les receptes veterinàries relacionades am

Els components Warré

L'arna Warré és un rusc de desenvolupament vertical que redueix al màxim la quantitat de material necessari per a la seva explotació. Aquesta fou la idea bàsica de Emile Warré, tot i que posteriorment els diferents apicultors que l'han utilitzat han incorporat les seves pròpies variants. La particularitat més important de les arnes Warré és que la manipulació es basa en cossos o elements sencers, evitant al màxim la manipulació amb quadres, tal com es fa en d'altres arnes com la Dadant, Layens o Langstroth. D'aquesta forma s'eviten moltes intervencions que en molts casos acaben essent estressants per a les abelles i molta feina per l'apicultor. Aquesta metodologia comporta un comportament poc agressiu de les abelles doncs les intervencions de l'apicultor són molt ràpides, amb poca pertorbació de la colònia, ja que moltes accions es poden fer sense abusar del fumador. A més les seves reduïdes dimensions, facilita el maneig i el transpo